Her kan du få hjælp til at afklare, om der gælder yderligere regler for dit byggearbejde.

Tjek, om dit byggearbejde er underlagt regler udover dem, der er nævnt på siden "Før du bygger":

Før du bygger

Der kan være tale om følgende:

  • Nødvendige relaterede tilladelser.
  • Bestemmelser med relevans for det område, du planlægger at bygge i.

Nødvendige relaterede tilladelser

Dit byggearbejde kan kræve andre tilladelser end tilladelsen til selve byggearbejdet. Det kan blandt andet blive nødvendigt at ansøge om tilladelse til en eller flere overkørsler.

Overkørsler

Bestemmelser med relevans for dit område

Der kan eksempelvis være bestemmelser, der relaterer sig til følgende:

Byggeri i landzone

Byggeri i områder, hvor der er en grundejerforening

Samlede bebyggelser