Bestemmelser ved byggearbejder i samlede bebyggelser

I samlede bebyggelser med ens huse kan der være truffet afgørelse om, hvordan udhuse, facader mv. skal udformes og placeres. Bestemmelserne er ofte aftalt med grundejerforeningen i området.

Der kan være godkendt en plan over området i forbindelse med byggetilladelsen til bygningerne.

Du kan få oplyst, om der findes bestemmelser for dit område, ved at kontakte grundejerforeningen i foreningen eller ved at skrive til Plan & Byg. Kontaktinformation findes til højre på denne side.

Du kan finde grundejerforeninger på kort via GIS.