Her kan du læse om hvad du skal gøre, og hvor du skal henvende dig, hvis du oplever skimmelsvamp i din bolig.

Hvis du bliver opmærksom på skimmelsvamp i din lejebolig, skal du først henvende dig til udlejer. Hvis udlejer ikke reagerer, kan du henvende dig til Greve Kommune, Teknik- og Miljøafdelingen på byg@greve.dk.

Du kan til højre på siden hente et spørgeskema, som skal udfyldes før en sagsbehandler fra afdelingen kan behandle din henvendelse.

Typisk vil udlejer blive bedt om en redegørelse, før der tages stilling til, hvad der videre skal ske. Hvis det vurderes, at fugt- og skimmelsvampeskaderne er af bagatelagtig karakter, vil kommunens indsats begrænse sig til råd og vejledning.

Hvis det vurderes, at der kan være skimmelsvamp af sundhedsfarlige mængder i lejligheden, vil der blive foretaget en fugt- og skimmelsvampeundersøgelse udført af et specialfirma. Resultatet af undersøgelsen vil være grundlaget for en evt. beslutning om genhusning