Ophævelse af bestemmelser om tilslutningspligt til fællesantenneanlæg

Folketinget har vedtaget en ændring af planloven vedrørende fællesantenneanlæg.

Ændringen betyder, at alle bestemmelser om tilslutningspligt til fællesantenneanlæg i lokalplaner og deklarationer, som er pålagt af kommunen, er uden virkning fra den 1. januar 2014. Dette gælder, uanset hvornår bestemmelsen er pålagt.

Andre aftaler og bestemmelser om fællesantenneanlæg, som ikke er pålagt af kommunen, er fortsat bindende.

Der er naturligvis ikke noget til hinder for, at de eksisterende antenneforeninger fortsætter med at fungere, men efter 1. januar 2014 kan de enkelte medlemmer frit melde sig ud af foreningerne.