Har du en ledig bolig eller værelse til en flygtning?

Greve Kommune søger borgere, der ønsker at leje et værelse eller en mindre bolig ud til flygtninge. Greve Kommune ønsker den bedst mulige integration af flygtninge, og vi har brug for din hjælp. Har du mulighed for at huse en flygtning eller en flygtningefamilie i kortere eller længere tid? Så hører vi rigtig gerne fra dig.

Da Greve Kommune ifølge Integrationsloven § 12 er forpligtet til at tilbyde en bolig til flygtningene, er der oprettet midlertidige pavilloner og renoveret kommunalt ejede institutionsbygninger på forskellige adresser i kommunen. På trods af disse initiativer oplever Greve Kommune, at det stadig kan være svært at huse flygtningene samt skabe gode rammer for integration.

Erfaringer fra andre kommuner viser, at privat indkvartering er fremmende for integrationen, og det vil Greve Kommune gerne bidrage til. Hvis man skal falde godt til i et nyt samfund, er det afgørende, at man har kontakt med andre mennesker og opbygger et netværk. Som borger kan du derfor bidrage til en positiv modtagelse af de nyankomne flygtninge, så de hurtigt får mulighed for at blive beskæftiget med job, uddannelse, danskundervisning eller andet.

Udlejningen foregår som en normal fremlejeaftale mellem udlejer og lejer (her kommunen). Greve Kommune står til rådighed med praktisk råd og vejledning i lejeperioden.