Her kan du læse om hvad boliggodkendelse er, hvem der skal godkende og hvordan

Får du tilbudt en bolig fra et boligselskab, skal kommunen godkende lejetilbuddet, inden du kan flytte ind.

Kommunen skal i hvert enkelt tilfælde foretage en konkret vurdering af den/de enkeltes økonomiske og personlige forhold.

Det er boligselskabet der udleverer ansøgningsskema om boliggodkendelse, efter skemaet er delvist udfyldt af boligselskabet. Det er vigtigt, at du følger boligselskabets vejledning, når du udfylder skemaet. Herefter afleveres skemaet til Borgerservice på Greve Rådhus eller boligselskabet, se links til disse i højre side.

Under Selvbetjening på denne side kan boligselskaberne hente skema til boliggodkendelse.

Hvem er omfattet

Nye tilflyttere til Greve Kommune og boliglejere i kommunen, der søger anden lejlighed.

Hvilke forudsætninger skal være opfyldt

For at blive godkendt til en lejlighed, skal husstandsindkomsten være af en sådan størrelse, at der ikke er et åbenbart misforhold mellem husstandsindkomst og boligudgift. Det vil sige, at der skal være penge både til huslejen og underhold/forsørgelse.

Husstandsindkomst

Husstandens samlede indkomster der opgøres, omfatter både ansøgerens indkomst og andre husstandsmedlemmers indkomst. Som medlem af husstanden medregnes ansøgeren, dennes ægtefælle, hjemmeboende børn og andre, der har haft ophold i lejligheden uden at være logerende.

Hvad skal du have med, når du afleverer skemaet på kommunen?

  • Ansøgning om boliggodkendelse, som du får af Boligselskabet
  • Lønsedler for alle lønmodtagere i husstanden for de sidste 3 måneder

Hvornår får du svar?

Der går højst fem arbejdsdage efter ansøgningsskemaet er modtaget, før der er en afgørelse.