Topbillede_askerod

Kontakt

Boliganvisning
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.43 97 97 97
Send digital post

Greve Kommunes aftaler med boligselskaberne om fleksibel udlejning.

Plan- og Udviklingsudvalget har besluttet nogle ændringer i aftalerne med de almene boligorganisationer om boliganvisning. Ændringerne er gældende indtil medio 2021.

Her er en samlet oversigt over kommunens aktuelle aftaler med boligselskaberne om kommunal og fleksibel udlejning:

 • Gersagerparken: boligselskabet udlejer alle boligerne. 90 % af boligerne udlejes efter de særlige kriterier, som fremgår nedenfor. 10 % af boligerne udlejes efter den almindelige venteliste.
 • Øvrige almene boligområder under Greve Boligselskab og Sydkystens Boligselskab:
  • Boligselskabet stiller 10 % af de ledigblevne boliger til rådighed for kommunal anvisning.
  • Boligselskabet udlejer 80 % af de ledigblevne boliger efter de særlige kriterier, som fremgår af aftalerne om fleksibel udlejning.
  • Boligselskabet udlejer 10 % af de ledigblevne boliger efter den almindelige venteliste.

De særlige kriterier for fleksibel udlejning:

Nedenstående redegøres for de målgrupper, som kan komme i betragtning til en bolig under fleksibel udlejning, og de særlige kriterier som skal være opfyldt:

 • Ved skilsmisse/separation/samlivsophør, hvor der er børn under 18 år tilbydes bolig med henblik på, at forældrene har mulighed for at etablere en ny fast base for børnene så tæt på det vante nærmiljø som muligt. Gælder fra ét år fra datoen for skilsmissen/separationen/samlivsophøret. Ved samlivsophør skal parret have boet sammen i mindst to år forud for samlivsophøret.
 • Unge, som for første gang flytter hjemmefra for at komme nærmere (kortere transporttid eller afstand) uddannelsessted eller arbejde. Skal enten være i arbejde 25 timer om ugen eller i gang med en ungdomsuddannelse, lærlinge- eller elevuddannelse eller en mellemlang videregående uddannelse.
 • Ældre over 55 år og/eller handicappede, som i tide ønsker at flytte til en boliger, der er mere egnet som ramme om et liv som ældre.
 • Unge, som ønsker at flytte nærmere (kortere transporttid eller afstand) uddannelsessted eller arbejde i Greve Kommune. Skal enten være i arbejde 25 timer om ugen eller i gang med en ungdomsuddannelse, lærlinge- eller elevuddannelse eller en mellemlang eller lang videregående uddannelse.
 • Familier, hvor både kontraktindehaveren og dennes ægtefælle/samlever enten er i arbejde 25 timer om ugen eller i gang med en ungdomsuddannelse, lærlinge- eller elevuddannelse eller en lang videregående uddannelse. Enten arbejdssted eller uddannelsessted skal ligge i Greve Kommune.
 • Familier, hvor både kontraktindehaveren og dennes ægtefælle/samlever enten er i arbejde 25 timer om ugen eller i gang med en ungdomsuddannelse, lærlinge- eller elevuddannelse eller en mellemlang eller videregående uddannelse.