Som led i kommunens tilsyn med de almene boligorganisationer skal kommunen hvert år holde styringsdialogmøde med de almene boligorganisationer, der har hjemsted i kommunen.

Greve Kommune gennemfører årligt individuelle og fælles styringsdialogmøder med de almene boligorganisationer i kommunen. Fællesmøderne holdes medio året, og de individuelle møder holdes ultimo året. På fællesmøderne deltager alle de almene boligorganisationer, og her drøftes emner af tværgående interesse.

Formålet med styringsdialogmøderne er dels at forbedre boligorganisationernes muligheder for at løse deres opgaver på en effektiv måde, dels at gøre det kommunale tilsyn mere fremadrettet. Dialogen har fokus på lokale, langsigtede og helhedsorienterede løsningsmuligheder.

Som grundlag for styringsdialogen har alle boligorganisationer forud for mødet sendt en dokumentationspakke til kommunen via en it-portal fra Landsbyggefonden.

Referater fra styringsdialogmøderne offentliggøres på kommunens hjemmeside.

BO-VEST

Referat af styringsdialogmøde den 2. december 2020
Referat af styringsdialogmøde den 3. december 2019
Referat af styringsdialogmøde den 7. december 2018
Referat af styringsdialogmøde den 7. december 2017
Referat af styringsdialogmøde den 5. oktober 2016
Referat af styringsdialogmøde den 20. oktober 2015
Referat af styringsdialogmøde den 27 november 2014
Referat af styringsdialogmøde den 9. december 2013
Referat af styringsdialogmøde den 15. januar 2013
Referat af styringsdialogmøde den 28. marts 2012
Se de gældende aftale om fleksibel udlejning

BS61

Referat af styringsdialogmøde den 18. december 2017
Referat af styringsdialogmøde den 10. oktober 2016
Referat af styringsdialogmøde den 15. september 2015
Referat af styringsdialog møde den 25 september 2014
Referat af styringsdialogmøde den 12. november 2013
Referat af styringsdialogmøde den 17. december 2012
Referat af styringsdialogmøde den 13. marts 2012
Se de gældende aftale om fleksibel udlejning

DVB

Referat af styringsdialogmøde den 27. november 2013
Referat af styringsdialogmøde den 18. januar 2013
Referat af styringsdialogmøde den 12. marts 2012
Se de gældende aftale om fleksibel udlejning

Greve Boligselskab

Referat af styringsdialogmøde den 8. december 2020
Referat af styringsdialogmøde den 4. december 2019
Referat af styringsdialogmøde den 30. november 2018
Referat af styringsdialogmøde den 24. november 2017
Referat af styringsdialogmøde den 6. oktober 2016
Referat af styringsdialogmøde den 7. oktober 2015
Referat af styringsdialogmøde den 21 oktober 2014
Referat af styringsdialogmøde den 2. december 2013
Referat af styringsdialogmøde den 12. november 2012
Referat af styringsdialogmøde den 21. november 2011
Se de gældende aftale om fleksibel udlejning

Sydkystens Boligselskab

Referat af styringsdialogmøde den 9. december 2020
Referat af styringsdialogmøde den 30. november 2019
Referat af styringsdialogmøde den 4. december 2018
Referat af styringsdialogmøde den 30. november 2017
Referat af styringsdialogmøde den 7. oktober 2016
Referat af styringsdialogmøde den 23. september 2015
Referat af styringsdialogmøde den 2 oktober 2014
Referat af styringsdialogmøde den 13. november 2013
Referat af styringsdialogmøde den 29. oktober 2012
Referat af styringsdialogmøde den 13. marts 2012
Se de gældende aftale om fleksibel udlejning