Dette indhold er hentet fra Borger.dk

Hvad gør jeg, hvis strømmen svigter?

Strømforsyningen i Danmark er meget stabil, og hvis den svigter er det oftest en mindre lokal afbrydelse. Tjek om det kun er din husstand, eller det er hele ejendommen eller kvarteret, der er ramt. Kontakt det lokale elselskab og informer om fejlen, hvis hele dit nærområde er ramt. Du kan finde kontaktoplysningerne på din seneste elregning eller på Dansk Energis hjemmeside.

Større strømafbrydelse

Hvis der er tale om en større strømafbrydelse, hvor mere end 40.000 husstande er berørt, kan du holde dig orienteret på Energinets hjemmeside.

Hvis strømafbrydelsen er omfattende, og du ikke kan bruge computer og lignende, skal du holde dig orienteret via radioen - en batteridreven radio eller en bilradio.

Hvordan og hvornår skal jeg aflæse min elmåler?

Dit elforbrug registreres af en opsat måler, der aflæses med passende mellemrum af dig eller af elnetselskabet. Elnetselskabet ejer måleren.

Elregningerne udsendes som aconto-opkrævninger på baggrund af det forventede elforbrug, og med passende mellemrum, typisk en gang årligt, skal du aflæse, indberette og afregne dit faktiske forbrug. Ofte kan du indberette det digitalt.

Husk også aflæsning, når du flytter og en anden flytter ind.

Hvad indeholder min elregning?

Din pris pr. kWh er sammensat af statslige afgifter, udgifter til elhandelsselskabet og prisen for de brugte kWh. Prisen pr. kWh kan stå på årsopgørelsen, og i så fald er det en gennemsnitspris pr. kWh i løbet af året, da prisen svinger op og ned i løbet af året. 

Hvis du har problemer med at forstå din elregning, kan du få hjælp på Energistyrelsens hjemmeside. Du kan også bede dit elhandelsselskab om en forklaring.

Pris

Elektricitetspriserne varierer alt efter, hvilket elhandelsselskab du er tilsluttet. Forskellene skyldes de forskellige økonomiske vilkår, elhandelsselskaberne drives under.

  • Fast pris - Vælger du en fast prisaftale, er du sikret at prisen ikke ændrer sig i den aftalte periode
  • Spotpris - Vælger du en spotprisaftale, vil den del af prisen, som dækker over dit elforbrug følge markedsprisen for el time for time
  • Kombinationer.

Hvordan skifter jeg elhandelsselskab?

Hvis du vil købe strømmen hos et andet elhandelsselskab, skal du have dit aftagenummer klar, når du kontakter selskabet. Aftagenummeret er en unik kode for netop din elforsyning, og du kan se nummeret på din elregning. Det er på 18 cifre.

Din nye elleverandør står herefter for alt det praktiske og sender dig en aftale, som du skal skrive under og returnere. Derefter får du en bekræftelse med dato for, hvornår den nye aftale træder i kraft. På den dato skal du aflæse din elmåler.

Din hidtidige elleverandør sender dig derefter en slutopgørelse.

Du modtager én samlet regning fra din elleverandør.

Du kan bruge Elpristavlen til at sammenligne priser for dit eget elforbrug, når du skal tage stilling til, om det kan betale sig at skifte elhandelsselskab. Oplysninger generelt om elpriser og energibesparelser kan du få i Danske Energiselskabers Forening og hos Energitilsynet.

Hvordan kan jeg bygge energiøkonomisk?

Du kan både spare på energiforbruget og nedsætte dine udgifter, hvis du fx sørger for at isolere væggene godt og vælger en energiøkonomisk varmeforsyning. Når du bygger dit hus og sommerhus eller bygger om i din bolig, kan du få stor nytte af at tage hensyn til miljøet.

På borger.dk kan du læse om jordvarme, fjernvarme og andre typer miljøvenlig opvarmning.

Hvis du vil klage over din elregning

Ønsker du at klage over din elregning, skal du bruge selvbetjeningen 'Klag online - Forbrug.dk'. Det er Ankenævnet for Energi, som behandler klagen.

Skrevet af borger.dk