Dette indhold er hentet fra Borger.dk

Hvad er energimærkning af boliger?

Når såvel gamle som nye huse, ejendomme, ejer- og andelslejligheder skal sælges, skal de have et energimærke. Desuden skal nye sommerhuse energimærkes.

Energimærkningen giver en mulig køber eller lejer mulighed for at vurdere en boligs energimæssige stand og sammenligne med tilsvarende ejendomme. Det er også en synliggørelse af, hvor der er mulighed for at spare energi til opvarmning af boligen og brugsvandet.

Energimærkningen beskriver husets energimæssige tilstand på en skala fra A til G, hvor A er bedst. Desuden angives det årlige forbrug af fx olie, gas, fjernvarme samt el og vand. Energiplanen indeholder forslag til, hvordan energi- og vandforbruget kan nedsættes. Energimærkningen er gyldig mellem syv og ti år, og hvis huset bliver solgt flere gange inden for fem år, kan den samme energimærkning bruges.

Energimærkning uden bygningsgennemgang

Bygningen skal opfylde nogle krav, hvis energimærkningen skal kunne udføres uden gennemgang af en energikonsulent:

  • at bygningen har BBR-anvendelseskode 110 (stuehus til landbrugsejendom), 120 (fritliggende enfamiliehus) eller 130 (række-, kæde- eller dobbelthus, og med lodret adskillelse mellem enhederne)
  • at bygningen er opført efter 1, januar i kalenderåret 25 år inden energimærkningen finder sted, i 2012 skal bygningen således være opført i 1987 eller senere
  • at varmeforsyningen er olie, naturgas, fjernvarme eller el, herunder varmepumpe og biobrændsel med centralvarmeanlæg
  • at en nyopført bygning er blevet korrekt energimærket.

Du vil blive bedt om at udfylde og returnere blanketten 'Bygningsoplysninger og erklæring til brug for energimærkning uden bygningsgennemgang'.

Du kan få mere at vide om energimærkning af boliger og bygninger hos Energistyrelsen og hos Sekretariatet for Energieffektive Bygninger. Hvis du skal sælge eller udleje din bolig, skal du have fat i en godkendt energikonsulent. Du kan søge efter en rapport for en bestemt bygning.

Hvad er energimærkning af hårde hvidevarer og fjernsyn?

Hårde hvidevarer og fjernsyn skal være mærket med et energimærke, så du har mulighed for at vælge det mest energieffektive og dermed mest miljøvenlige produkt. På energimærket står blandt andet, hvor effektivt apparatet arbejder, og hvor meget energi det bruger.

Produkterne bedømmes på en skala fra A til G, hvor A er bedst. Skalaen er blevet udvidet, så du også kan finde produkter med endnu bedre energiøkonomi: A+, A++ og A+++. Des bedre energimærke giver ofte også en længere levetid for produktet.

Brugte hårde hvidevarer er ikke omfattet af reglerne om energimærkning. Du kan få mere at vide om energimærkning hos Energistyrelsen.

Hvad er energimærkning af lyskilder?

Lyskilder som glødepærer, halogenlamper, lysstofrør mm. skal energimærkes. Energimærket viser blandt andet hvor godt en lyskilde udnytter strømmen på en skala fra A til G, hvor A-pærer er bedst. Skalaen er blevet udvidet, så du også kan finde produkter med endnu bedre energiøkonomi: A+, A++ og A+++.

Derudover viser mærkningen pærens effekt og levetid. En A-mærket pære giver typisk fire gange så meget lys som en almindelig glødepære for den samme mængde elektricitet og holder minimum fem gange så lang tid.

Glødepærerne er udfaset og kan ikke længere købes i butikker, medmindre de har dem på lager. Specialpærer, som ikke kan erstattes af energieffektive pærer, bliver ikke udfaset. Det gælder bl.a. pærer til ovne, køleskabe, symaskiner, biler og husdyrpleje.

Energistyrelsen informerer om energimærkning af elpærer. I artiklen Farligt affald på borger.dk kan du læse om håndtering af den smadrede sparepære, hvis uheldet er ude.

Register over farlige produkter

På Sikkerhedsstyrelsens hjemmeside kan du se en oversigt over farlige produkter, og du kan læse mere om styrelsens metoder til kontrol og tilbagetrukne produkter.

Hvis du vil klage over energimærkningen af din bolig

Hvis du vil klage over energimærkningen af din bolig, skal du klage til Energistyrelsen senest et år efter indberetningen af energimærkningsrapporten. Energistyrelsen afgørelse kan derefter påklages til Energiklagenævnet senest fire uger efter afgørelsen er meddelt.

Skrevet af borger.dk