Generer din beplantning færdslen på veje og stier?

Ved mange ejendomme hænger beplantningen ud over vejarealet, så det er til gene for færdslen. Derfor skal alle grundejere til enhver tid holde disse vækster beskårne, så færdselsarealerne friholdes, som vist på skitsen.

Vand tynger

Husk at tage højde for, at mange grene i regnvejr kan komme til at hænge længere ned. Derfor skal der beskæres til en højde, som holder målene på tegningen - også når det regner!

Oversigtsarealer

Grundejere, der har tinglyst oversigtsarealer, f.eks. ved et vejkryds, har også pligt til at sørge for, at vilkårene i det tinglyste dokument bliver overholdt.

Lovgivning

Du kan finde lovhjemlen i vejlovene (§ 103 i lov om offentlige veje af 19. august 1999 og § 47 i lov om private fællesveje af 19. august 1999). Her står bl.a., at kommunen kan lade beskæringen udføre på grundejerens regning.