Rotte 1

Kontakt

Kiltin
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.33 98 66 37

Har du problemer med rotter? Anmeld elektronisk på linket til højre på siden.

Greve Kommune bekæmper rotter og kun rotter. Rotter skal anmeldes via linket til højre på siden.

Bor du i en etageejendom/lejelejlighed, skal du kontakte vicevært/varmemester, da boligselskabet som oftest har en sikringsordning med et andet bekæmpelsesfirma. Kiltin bekæmper ikke, hvor der er opsat sikringsordninger. Hvis du ikke kan anmelde elektronisk, har du mulighed for at kontakte Kiltin Callcenter på tlf. 33 98 66 37. Du må ikke på egen hånd udlægge rottegift, men du må gerne opsætte en smækfælde. Kiltin kan kontaktes i følgende tidsrum:

Mandag - fredag fra kl. 8 - 16

Lørdag, søndag og helligdage 8 - 14

Vi gør opmærksom på, at du kommer til at tale med en telefonmedarbejder.

Ved observering af rotter INDENDØRS (ikke i kældre og på lofter) kommer rottebekæmperen ud indenfor 24 timer. I weekenden efter telefontiden lørdage og søndage gælder andre regler. Her henvises til § 7. stk. 2 i rottebekendtgørelsen. Du kan downloade specifikke paragraffer i højre side.

Du må naturligvis gerne forebygge, at der kommer rotter. Her er de vigtigeste punkter.

  • Hold din/dine kloakker i orden. En autoriseret kloakmester kan evt. installere rottespærer på afløbsrør.
  • Begræns rester af mad i køkkenvasken. Fjern ris, pasta, kødrester fra gryder før de skylles i vasken. Rotter er altspisende, så al mad er velkommen i deres verden.
  • Smid ikke madrester i toiletttet. Det er en invitation til rotterne.
  • Hvis du fodrer fugle så ryd op under fuglebræddet. Undgå at overfodre, og flyt foderpladsen rundt en gang imellem.
  • Begræns brændestabler, levende hegn op af mure, gør rent i hønse-/ kaninbure og sørg for at foder til disse dyr og fugle ikke ligger tilgængeligt. Hold det i en tætsluttet beholder.

Andre skadedyr

Er du plaget af andre skadedyr, kan du rette henvendelse til et skadedyrsbekæmpelsesfirma. Søg på nettet eller se i telefonfagbogen.

Råd og vejledning om skadedyr

Skadedyrslaboratoriet giver gratis hjælp til at artsbestemme ukendte skadedyr og råd om bekæmpelsesmetoder. Skadedyrslaboratoriet er en forskningsinstitution og tager sig ikke i praksis af bekæmpelse, men råd og vejledning er som sagt gratis. Du kan også hente oplysninger om en lang række skadedyr, f.eks. hvepse, duer og husmår på deres hjemmeside.