Boligstotte451x220

Kontakt

Udbetaling Danmark
Tlf.70 12 80 63

Boligstøtte er et tilskud til huslejen

Du kan søge boligstøtte, hvis du bor til leje. Er du folke- eller førtidspensionist kan du også søge boligstøtte til en ejer- eller andelsbolig. Læs mere om reglerne for at få boligstøtte, hvis du er:

Lejer og ikke får pension

Folkepensionist

Førtidspensionist

Hvor meget kan jeg få i boligstøtte?

Du skal bo i en bolig med eget køkken for at få boligstøtte. Hvor meget du kan få, kommer fx an på:

  • hvad du betaler i husleje
  • hvor stor boligen er
  • hvor mange I bor sammen
  • din/jeres samlede indkomst og formue

Du kan lave en foreløbig beregning af, om du kan få boligstøtte:

Beregn

Lån til beboerindskud

Hvis du flytter i en almen bolig, kan du søge om:

Lån til beboerindskud

Ny, offentlig myndighed udbetaler boligstøtte

Fra den 1. marts 2013 er det Udbetaling Danmark, der udbetaler boligstøtte til dig. Derfor er det Udbetaling Danmark, og ikke din kommune, du skal kontakte, hvis du har spørgsmål om boligstøtte.

Det er fortsat din kommune, du skal kontakte, hvis du ønsker at søge om et lån til indskud i din nye almene bolig.

Hvis du har brug for hjælp

Har du spørgsmål om boligstøtte, kan du få hjælp på www.borger.dk/boligstoette - her kan du:

  • beregne og søge boligstøtte
  • oplyse om ændringer i din indkomst
  • læse om boligstøtte og få svar på en række spørgsmål.

Du kan også kontakte Udbetaling Danmark.

Afsender: Udbetaling Danmark