Her kan du læse om byggesagsgebyrer for anmeldelser, byggetilladelser m.m. fra 2018.

Når vi har behandlet din byggeansøgning, og din byggetilladelse er meddelt, modtager du en faktura fra kommunen. Byggesagsgebyrer opkræves hos ejeren af ejendommen.

Gebyrregler for 2018

Den 1. januar 2018 trådte nye gebyrregler i kraft.

Byrådet har fastlagt regler for gebyropkrævning af byggesagsgebyrer for 2018.

Der opkræves gebyr efter medgået tid i forbindelse med sagsbehandling efter byggeloven, hvor gebyrsatsen er 654 kr./time.

Der opkræves gebyr i følgende kategorier:

Simple konstruktioner såsom carporte, garager, udhuse, drivhuse, overdækninger og lignende mindre bygninger.  
Enfamiliehuse og tilbygninger hertil, udestuer, anneks mv.  
Industri - og lagerbygninger 
Andre faste konstruktioner, antenner mv.  
Etage- og erhvervsbyggeri  

Der opkræves ligeledes gebyr i sager hvor der meddeles afslag.

Gebyrerne beregnes efter de bestemmelser, der er gældende på ansøgningstidspunktet.

Gebyrerne forfalder til betaling, når byggetilladelser, erklæringer mv. meddeles eller udstedes.