Det kan ved større eller komplekse byggesager, være en god idé at kontakte kommunen for at afklare rammerne for et byggeprojekt og derved undgå typiske fejl i opstartsfasen. Dette kaldes en forhåndsdialog.

Under en forhåndsdialog afklares rammerne for byggeprojektet. Det kan f.eks. være principielle spørgsmål vedr. lokalplanbestemmelser, bebyggelsesregulerende bestemmelser, brandforhold, krav til dokumentation eller om der er anden lovgivning man skal være opmærksom på.

Det kan i forhåndsdialogen også afklares om der skal benyttes deltilladelser, således at byggearbejdet kan påbegyndes inden alle forhold i byggesagen er endeligt afklaret, alt efter projektets kompleksitet og størrelse. Dog betyder forhåndsdialogen ikke, at byggesagsbehandlingen sker på stedet eller at der gives mundtlige forhåndsgodkendelser. Dialogen er udelukkende opklarende og styrende for byggeprojektet.

Anmod om en forhåndsdialog

Du kan anmode om en forhåndsdialog ved at kontakte kommunens byggesagsafdeling pr. mail på byg@greve.dk. 

Din henvendelse skal indeholde en beskrivelse af projektet samt relevante skitser/tegningsmateriale der bedst muligt redegøre for projektet såsom en situationsplan, plantegninger, facadetegninger mv. 

Når vi har modtaget din henvendelse, vil du blive kontaktet af en byggesagsbehandler inden for 14 dage, for at aftale en mødedato. Det er en god idé, at du som ansøger forbereder de problemstillinger du vil i dialog om, så tiden udnyttes bedst muligt.

Fuldmagt

Hvis du ikke ejer grunden, du henvender dig om, skal du medsende en fuldmagt fra ejer. Det kan f.eks. være at du som rådgiver henvender dig på vegne af en bygningsejer.

En endelig byggeansøgning skal indsendes via ansøgningsportalen Byg & Miljø på www.bygogmiljø.dk.