Landzonetilladelse til et stuehus på Karlslunde Centervej 51

Greve kommune har den 20. august 2015 givet landzonetilladelse til et stuehus i 1 ½ plan, stueplan på 168 m² og 1. sal på 135 m2, på Karlslunde Centervej 51 matr. nr. 37 Karlslunde By, Karlslunde.

Tilladelsen er givet efter planlovens § 35.

Placeringen af bygningen fremgår af kortet under "Download" til højre på siden.

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, som har en retlig interesse i sagen. Klagen skal sendes til Greve Kommune, Teknik og Miljø, og skal være kommunen i hænde inden den 17. september 2015.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at du indbetaler et gebyr på 500 kr. Nævnet sender dig en opkrævning på gebyret, når klagen er modtaget. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nmkn.dk.

Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.