Landzonetilladelse til opstilling af solcelleanlæg på terræn

Greve kommune har den 8. oktober 2013 givet landzonetilladelse til opstilling af et solcelleanlæg på ca. 40 m² på terræn på ejendommen Greve Landevej 150, matr. nr. 21d Greve By, Greve.

Tilladelsen er givet efter planlovens § 35.

Placeringen af solcelleanlægget fremgår af bilag under "Download" til højre på siden.

Tilladelsen kan påklages til Natur- og Miljøklagenævnet af enhver, som har en retlig interesse i sagen. Klagen skal sendes til Greve Kommune, Teknik og Miljø, og skal være kommune i hænde inden den 22. februar 2013.

Det er en betingelse for Naturklagenævnets behandling af klagen, at du indbetaler et gebyr på 500 kr. Nævnet sender dig en opkrævning på gebyret, når klagen er modtaget. Naturklagenævnet vil ikke påbegynde behandlingen af klagen, før gebyret er modtaget. Vejledning om gebyrordningen kan findes på Naturklagenævnets hjemmeside www.nkn.dk.

Gebyret tilbagebetales, hvis du får helt eller delvist medhold i klagen.