Her kan du læse om reglerne for at blive skrevet på venteliste til bolig i Askerød

For fortsat at styrke beboersammensætningen i Askerød har Greve Kommune indgået aftale med BO-VEST om kommunal anvisning af alle ledige boliger i bebyggelsen.

Aftalen er fornyet pr. 1.7.2017 og løber indtil 31.06.2021.

Se de gældende aftale om fleksibel udlejning

Bor du i Askerød og ønsker en anden lejlighed samme sted, kan du stadigvæk skrive dig op på den interne oprykningsventeliste. Dette gælder dog ikke, hvis du bor i et supplementsrum.

Hvem kan blive skrevet op til bolig i Askerød?

 

Lejlighederne i Askerød udlejes fortrinsvis til personer/familier, hvor

  • De voksne i husstanden er i arbejde og har været det gennem længere tid
  • Husstanden har en sund økonomi
  • Husstanden har et stabilt boligmønster

Forudsætningen om fast tilknytning til arbejdsmarkedet betragtes som opfyldt, hvis du er pensionist, førtidspensionist eller efterlønsmodtager og har et stabilt arbejdsliv bag dig.

Supplementsrum udlejes fortrinsvis til unge mellem 18 og 25 år, der enten er under uddannelse eller i arbejde. Det skal bemærkes, at supplementsrum kun må bebos af en person.

 

Hvad skal du have med?

Lønsedler for de seneste 3 måneder, seneste årsopgørelse samt ansættelseskontrakt ved nyansættelse.

Skema får du ved henvendelse i Borgerservice.