Greve Kommune har indgået aftaler med boligselskaberne om fleksibel udlejning.

Greve Kommune har indgået aftale med Greve Boligselskab, Sydkystens boligselskab (KAB), Boligselskabet af 1961 i Greve og Vridsløselille Andelsboligforening / BO-VEST om mere fleksible udlejningsregler.

De gældende aftaler trådte i kraft den 1. juli 2017 og gælder frem til den 30. juni 2021.

Aftalen indebærer, at boligselskaberne må anvise op til 65% af deres ledige boliger efter særlige kriterier.

Kriterierne har til formål at styrke beboersammensætningen i det enkelte boligområde.

Med BO-VEST har Greve Kommune endvidere aftalt 100 procent anvisning af Askerød bebyggelsen.

Du kan se de enkelte aftaler ved at følge disse links.

Aftale mellem Greve Kommune og Boligselskabet af 1961 i Greve (gældende 1/7-2017 til 30/6-2021)

Aftale mellem Greve Kommune og Greve Boligselskab (gældende 1/7-2017 til 30/6-2021)

Aftale mellem Greve Kommune og Sydkystens Boligselskab v/KAB (gældende 1/7-2017 til 30/6-2021)

Aftale mellem Greve Kommune og Vridsløselille Andelsboligforening (VA) (gældende 1/7-2017 til 30/6-2021)

Aftale mellem Greve Kommune og BO-VEST om anvisning af boliger i Askerød (aftale 1/1-2013 til 30/6-2017 forlænget til 31/6-2021)

Aftale med DVB om ungdomsboliger i Freyas Kvarter (gældende 1/1-2011 til 31/12-2015)