Som led i kommunens tilsyn med de almene boligorganisationer skal kommunen hvert år holde styringsdialogmøde med de almene boligorganisationer, der har hjemsted i kommunen.

Greve Kommune gennemførte ultimo 2011 – primo 2012 for første gang de lovpligtige styringsdialogmøder med boligorganisationerne i Greve. Udover de individuelle styringsdialogmøder holder kommunen også fællesdialogmøder med de almene boligorganisationer, hvor emner af tværgående interesse drøftes.

Fællesmøde den 11. juni 2018

Fællesmøde d. 19. april 2017
Fællesmøde d. 15. juni 2016
Fællesmøde d. 30. april 2015
Fællesmøde d. 24. april 2014
Fællesmøde d. 24. april 2013
Fællesmøde d. 20. september 2012

Formålet med de ændrede styringsregler er dels at forbedre boligorganisationernes muligheder for at løse deres opgaver på en effektiv måde, dels at gøre det kommunale tilsyn mere fremadrettet. Dialogen har fokus på lokale, langsigtede og helhedsorienterede løsningsmuligheder.

Som grundlag for styringsdialogen har alle boligorganisationer forud for mødet sendt en dokumentationspakke til kommunen via en it-portal fra Landsbyggefonden.

Efterfølgende offentliggøres referater fra den gennemførte dialog samt aftaler for det følgende driftsår her på kommunens hjemmeside.

Du kan downloade referater inklusiv aftaler for de afholdte møder nedenfor på denne side.

BO-VEST

Referat af styringsdialogmøde d. 7. december 2017

Referat af styringsdialogmøde d. 5. oktober 2016
Referat af styringsdialogmøde d. 20. oktober 2015
Referat af styringsdialogmøde d. 27 november 2014
Referat af styringsdialogmøde d. 9. december 2013
Referat af styringsdialogmøde d. 15. januar 2013
Referat af styringsdialogmøde d. 28. marts 2012

Se de gældende aftale om fleksibel udlejning

BS61

Referat af styringsdialogmøde d. 18. december 2017

Referat af styringsdialogmøde d. 10. oktober 2016
Referat af styringsdialogmøde d. 15. september 2015
Referat af styringsdialog møde d. 25 september 2014
Referat af styringsdialogmøde d. 12. november 2013
Referat af styringsdialogmøde d. 17. december 2012
Referat af styringsdialogmøde d. 13. marts 2012

Se de gældende aftale om fleksibel udlejning

DVB

Referat af styringsdialogmøde d. 27. november 2013
Referat af styringsdialogmøde d. 18. januar 2013
Referat af styringsdialogmøde d. 12. marts 2012

Se de gældende aftale om fleksibel udlejning

Greve Boligselskab

Referat af styringsdialogmøde d. 24. november 2017

Referat af styringsdialogmøde d. 6. oktober 2016
Referat af styringsdialogmøde d. 7. oktober 2015
Referat af styringsdialogmøde d. 21 oktober 2014
Referat af styringsdialogmøde d. 2. december 2013
Referat af styringsdialogmøde d. 12. november 2012
Referat af styringsdialogmøde d. 21. november 2011

Se de gældende aftale om fleksibel udlejning

 

Sydkystens Boligselskab

Referat af styringsdialogmøde d. 30. november 2017

Referat af styringsdialogmøde d. 7. oktober 2016
Referat af styringsdialogmøde d. 23. september 2015
Referat af styringsdialogmøde d. 2 oktober 2014
Referat af styringsdialogmøde d. 13. november 2013
Referat af styringsdialogmøde d. 29. oktober 2012
Referat af styringsdialogmøde d. 13. marts 2012

Se de gældende aftale om fleksibel udlejning