Arbejdet med renoveringen af Hundigeparken er nu afsluttet, og området står nu klar til naturoplevelser og leg.

Hundigeparken er en frodig, grøn oase, fyldt med naturoplevelser, og hvor man stadig kan finde spor efter en tidligere ejer fra starten af 1900-tallet, som brændte for arkitektur, havekunst og botanik. Senere købte Københavns Kommune parken for at sikre sig, at Københavnerne havde et grønt friareal ved vandet, hvor de kunne få frisk luft og bademuligheder. I 1955 blev parken fredet.

Ved årsskiftet 2014/2015 købte Greve Kommune Hundigeparken tilbage fra Københavns Kommune, og arbejdet med at udarbejde en udviklingsplan for parken startede.

Efter workshops med interesserede borgere og et administrativt arbejde, blev planen færdig og endeligt vedtaget politisk i 2019.

Pga. fredningen og den beskyttede natur, blev der ansøgt om tilladelse til at føre planen ud i livet. Tilladelserne blev givet, og i 2020 var det derfor muligt, dels ved hjælp fra en borger og dels ved hjælp af afsatte midler i budgettet, at få gennemført mange af tiltagene fra udviklingsplanen.

Der blev først anlagt en grussti gennem parken, så der er skabt en tørskoet forbindelse mellem byen og Greve Marina gennem parken. Dernæst er Midgårdsormen af egestammer lagt som en balancebane tværs gennem parken. Her kan man balancere på stammer, stolper og reb. Herudover er der plantet 10 æbletræer af gamle sorter, da man gennem fortællinger ved, at der tidligere har været en æblelund i parken. Samtidig er der lagt forårsløg, som krokus, vintergækker, tulipaner m.fl., så parken fyldes af blomster og farver til foråret.

Slutteligt er der åbnet op i beplantningen ud mod vandet to steder, så der er skabt en forbindelse mellem Hundigeparken og Strandparken I/S.

Hundigeparken er bestemt et besøg værd. God tur!

Hundigeparken2020