Der er igangsat et trafiksikkerhedsprojekt på Vestergade i Tune, der forventes afsluttet ultimo oktober.

Der har i længere tid været ønsker om at etablere hastighedsdæmpende foranstaltninger på Vestergade og efter dialog med Tune lokalråd, politiet og rådgivere, bliver der etableret 3 bump og en hævet flade på Vestergade. Dette resulterer i en periode med vejarbejde.

I forbindelse med arbejdet vil der være enkelte dage, hvor Vestergade vil være helt spærret for gennemkørende trafik. Vær opmærksom på skiltningen i området.

Der har tidligere været overvejelser om, hvorvidt der skulle anlægges en 2-1 vej på Vestergade. En 2-1 vej har brudte hvide kantlinjer i begge sider af vejen til cyklister og kun ét kørespor, der benyttes af bilister i begge retninger. Kantbanerne benyttes som vigeareal, når to modkørende bilister mødes. Undersøgelser af Vestergade har vist, at en 2-1 vej ikke er optimal her. Vestergade har en høj spidstimebelastning, og dette er ikke foreneligt med en 2-1 vej, da bilerne vil holde i kø i begge retninger og derved blokere det areal, der skulle være til gavn for cyklister. Derudover er der problemer med oversigtsforholdene, når man drejer fra Tune Bygade til Vestergade.

Projektet er blevet igangsat af de ekstra anlægsmidler, der blev bevilliget pga. Covid-19.

Tegning over projektet kan findes i PDF’en i boksen til højre.