Hvert år udlægger Greve Kommune slidlag på de offentlige veje i kommunen.

Arbejdet foregår typisk i perioden fra april-november. Kommunen tilstræber, at sende information ud til borgerne på de veje der asfalteres via e-boks så de er informeret inden. Det kan dog ikke garanteres at det nås i alle tilfælde.

Entreprenøren, der udfører arbejdet, opsætter infoskilte på vejen 1-2 uger før arbejdet udføres.

I 2019 bliver følgende veje asfalteret:

Tune Landevej

Holmeagervej

Fugleparken

Asfaltramper etableres efter asfaltering såfremt det er nødvendigt. Selvom der har været en rampe til overkørslen før, er det ikke sikkert det er nødvendigt efter asfaltering. Vær derfor opmærksom på, at det ikke er sikkert der etableres en ny.