I perioden maj-juli 2018 renoverer Greve Kommune broen mellem Greve Midtby Center og Nældebjerg Plejecenter/Bakkevolden (broen over Holmeagervej).

Broen vil være åben for trafik i det meste af perioden, men kan i korte perioder ske at blive totalafspærret. Eventuelle totalafspærringsperioder samt omfartsveje vil blive annonceret her på siden.

Holmeagervej vil kunne ske at blive indsnævret til et farbar spor i korte perioder, da brodækket skal løftes nogle centimeter for at de underliggende renoveringsarbejder kan udføres. Perioder for indsnævring vil blive annonceret her på siden.

Under renoveringen har Greve Kommune samtidig lagt vægt på at gøre broen demensvenlig. Dette betyder at der foretages yderligere tiltag for at gøre det trygt, overskueligt og sikkert for mennesker med demens selvstændigt at færdes over broen, når de skal fra Nældebjerg Plejecenter hen til Greve Midtby Center. De demensvenlige tiltag er udtænkt i samarbejde med Nældebjerg Plejecenter som beskriver tiltagene som følgende:

Demensvenlige tiltag, som tydelige markeringer og skiltning, hjælper mennesker med at færdes i lokalmiljøet – særligt hvis de er ramt af en demenssygdom, som kan gøre det vanskeligt at orientere sig. 

Med demensvenlige tiltag i Greve kommune, kan mennesker med demens, lettere blive ved med at leve et aktiv liv og være selvstændige. Det giver en øget livskvalitet. Familien, der er pårørende til den demensramte, vil med disse tiltag også opleve en større tryghed, fordi deres kære lettere kan færdes.

Renoveringen af Centerbroen mellem plejecenter Nældebjerg (Greve Kommunes kompetence center for Demens) og Greve Midtby Center, er et rigtig godt eksempel på, hvordan vi med enkle og tydelige tiltag kan gøre det lettere at færdes. 

Renoveringsarbejderne og de demensvenlige tiltag vil i hovedtræk omfatte følgende:

 • Udskiftning af brolejer under broen.  
 • Brolejere er små neopren og stålklodser som ligger mellem brodæk og brosøjler og som sørger for at broen kan bevæge sig i årets varierende temperaturer og ved den varierende belastning. Broen løftes en smule ved udskiftning. Trafikken på broen opretholdes. Holmeagervej kan ske at blive indsnævret til et farbart spor. Vi tilstræber at dette gøres udenfor myldretidsperioderne.
 • Udskiftning af belægning samt tilretning af fald på brodæk Den eksisterende kunststofbelægning på broen vil blive fjernet, betonbrodækket vil blive tilrettet, så der etableres fald mod nye afvandingsriste. Herefter vil ny kunststofbelægning blive etableret. 
 • Demensvenligt tiltag: Kunststofbelægningen vil blive lavet i 2 farver (Lysegrå til fodgængere, sort til cyklister), for at gøre det nemmere at orientere sig, hvor man skal færdes som trafikant.
 • Udskiftning af broafløb
 • Gamle afvandingskasser på ydersiden af broen vil blive fjernet og nyt broafløb med afløbsriste vil blive etableret, for en bedre afvanding af broen.
 • Reparation af dæklagsskader
 • Hvor der er synligt armering (mørkebrune pletter på betonen) vil disse blive renset og nyt betonlag vil blive lagt på.
 • Afrensning samt overfladebehandling af betonkonstruktionerne Alle betonflader vil blive afrenset for fugleekskrementer samt andre urenheder, og vil herefter blive overfladebehandlet med maling, for at beskytte og forlænge betonens levetid. 
 • Reparation af rækværk og opsætning af nyt rækværk Skæve dele og manglende udfyldningsstænger på det eksisterende rækværk vil blive repareret. Demensvenlig tiltag: Der vil for enden af cykelstien, hvor cykelstien går fra bro ned af rampen mod svømmehallen, blive etableret et nyt rækværk, som forhindre cyklister i at cykle hen til Greve Midtby Center og parkere cyklerne op af rækværket. Området fra rampen og hen mod Greve Midtby Center vil være for fodgængere. Cyklister kan parkere cyklerne ved Greve Midtby Center under broen. Dette udføres for at gøre indgangsområdet til Greve Midtby Center overskuelig og tryg.
 • Ny synlig afmærkning Til dels demensvenligt tiltag: Der vil blive etableret flere fodgænger og cykelsymboler på broen og rampen fra broen ned mod svømmehallen for at synliggøre hvor man må færdes. 
 • Udskiftning af fuger De nuværende fuger er utætte og skal udskiftes til nye. De vil blive udskiftet 1:1. Broen og rampen kan ske at blive totalspærret i korte perioder, da fugen ikke må betrædes før den er helt på plads. Demensvenligt tiltag: Fugerne vil have samme grå nuance som fodgængerarealet på broen, for at gøre det ensformigt og overskueligt. Det forventes at flere personer som er ramt af demens vil gå fra Nældebjerg Plejecenter hen til Greve Midtby Center, hvorfor fodgængerne tilgodeses. På cykelsti arealet vil der være en farveforskel, da fugerne skal ilægges den fulde bredde og dermed ikke kan skifte farve til sort halvvejs.
 • Udskiftning af belægning på sti fra bro ned til Nældebjerg Plejecenter Demensvenligt tiltag: Flisebelægningen fra broen og ned mod Nældebjerg Plejecenter vil blive fjernet og nyt asfalt vil blive udlagt i de 2 farver som matcher kunststofbelægningen på broen. Dette gøres for at have en ensformig og overskuelig rute hele vejen fra Nældebjerg Plejecenter hen til Greve Midtby Center.

Har du spørgsmål til renoveringsarbejdet er du velkommen til at kontakte vlm@greve.dk.