Greve Kommune overtog Hundigeparken pr. 1. januar 2014 fra Københavns Kommune, som har ejet ejendommen siden 1943, hvor arealet blev opkøbt, for at skabe en folkepark til københavnere med direkte adgang til stranden. Siden 1960’erne har plejen været på et meget reduceret niveau, og parken er sprunget i skov flere steder, og begyndte at fremstå meget tilgroet.

Greve Kommune er udpeget som kulturarvskommune, og Hundigeparken og Villa Sitka, som ligger inde i parken, er et af de særlige kulturarvsprojekter. Planen for selve Villa Sitka kendes endnu ikke, men ønsket for parken er, at genetablere den som en folkepark.

I 2015 fik administrationen i Greve Kommune derfor til opgave at udarbejde en udviklingsplan for parken, og planen har siden været i høring, og der er afholdt 3 workshops i efteråret 2015 – 2 for borgere og 1 for interesseorganisationer.

Udviklingsplanen, som dannede grundlag for workshopsene, er opdelt i 3 temaer – historie, natur og friluftsliv. Formålet med udviklingsplanen er, at sikre Hundigeparkens fremtidige udvikling, og at udviklingen sker i respekt for den historie og de værdier, der gør Hundigeparken til et særligt sted.

Opsummering af de 3 workshops viste en overvejende enighed om, at det udviklingsforslag, der blev lagt frem til drøftelse på de 3 workshops, er et godt forslag, som Kommunen langt hen ad vejen kan gå videre med.

Dog kom der nogle nye forslag til planen, såsom at naturen skal bruges rekreativt og at stisystemer skal udbygges, så der er bedre forbindelse til omgivelserne. Yderligere ønskede man, at aktiviteterne er afdæmpede, og især interesseorganisationerne har fokus på, at vild natur og biodiversitet skal fylde i parken – også af hensyn til den efterfølgende drift, som skal være overkommelig for kommunen.

Hen over sommeren 2018 bliver udviklingsplanen tegnet op i en samlet helhedsplan, hvor de dele af udviklingsplanen, som flest var stemt for, samt de nye idéer og forslag bliver tegnet ind. Helhedsplanen for Hundigeparken bliver tegnet i sammenhæng med det nye Hundige Øst og Greve Marina, så der skabes fornuftige stiforbindelser mellem de tre områder.

Planen forventes godkendt til efteråret 2018. Herefter skal der søges midler til at gennemføre helhedsplanen for Hundigeparken.

Ønsker du at vide mere om projektet med Hundigeparken er du velkommen til at kontakte vlm@greve.dk.