I perioden maj til august 2018 anlægger Greve Kommune en stiforbindelse mellem boligområdet ved Skovbominde/Tværhøjgård og til den eksisterende Kildebrøndesti vest for motorvejen.

Projektet har været i støbeskeen siden 2013, hvor Greve Kommune i samarbejde med udvikler Nordbo-huse har planlagt udførelsen af stiforbindelsen.

Stiforbindelsen skal tilgodese de bløde trafikanter der færdes til/fra bl.a. Hedelyskolen og resten af Greve C-området. Stien skal være med til at sikre en sikker skolevej til og fra skole for områdets børn da de på nuværende tidspunkt kun kan anvende den stærkt trafikeret Greve Centervej.

Stiforbindelsen bliver ca. 1.7 km lang, belagt med asfalt og belyst. Derudover kommer der 2 stibroer på strækningen da stien både krydser Olsbækken og Kildebrøndebækken.

Har du spørgsmål til anlægsarbejdet er du velkommen til at kontakte vlm@greve.dk.