Overalt i kommunen findes brandhaner placeret langs vejene. De er alle kategoriseret som enten en A-, B- eller en C-model. På Greve Kommunes GIS-kort kan du se hvilke brandhaner, der skal bevares eller nedlægges.

Sløjfning af en brandhane er forbundet med store udgifter, og hanerne bliver derfor kun fjernet, hvis det er højst nødvendigt. Der står derfor mange nedslidte brandhaner rundt omkring, som for manges vedkommende bare venter på at blive taget ned.

Kommunen og vandværket får løbende henvendelser fra borgere, som synes, at de ser grimme ud, når de ikke vedligeholdes. Hvis man som borger ønsker at male dem, må man gerne det. Det skal dog være en meget specifik farve og type af maling, nemlig RAL 3000 (ildrød), oliebaseret til jern og metal.

Inden man går i gang med penslen, skal man dog skrive til kommunen og bede om tilladelse, så vi har en fortegnelse over, hvilke brandhaner, der er blevet malet. Dette gøres til natmil@greve.dk.

Hvis du støder på en brandhane, der er utæt og drypper, eller har været udsat for hærværk, kontaktes Østsjælland Beredskab eller Greve Kommune. Med henblik på at stoppe et større vandspild kan du også kontakte dit det lokale vandværk.

Greve Landsby Vandværk

Greve Vandværk

Karlslunde Strands Vandværk

Tune Vandværk