I Greve Kommune findes ca. 180 broer og tunneller, hvoraf de ca. 102 vedligeholdes af Greve Kommune.

Vedligeholdelsen af de øvrige 78 broer og tunneller fordeler sig på Vejdirektoratet, Banedanmark samt grundejerforeninger og grundejere, hvor broer og tunneller ligger på private fællesveje og private fællesstier.

Greve Kommune foretager eftersyn af de 102 broer og tunneller som vedligeholdes af Greve Kommune samt af de broer og tunneller som ligger på private fællesveje og private fællesstier. Eftersynene foretages hvert 5. år for at fastlægge det nødvendige vedligeholdelsesomfang for hvert bygværk (bro eller tunnel).

Greve Kommune vil ud fra eftersynene kunne pålægge grundejerforeninger samt grundejere ud til en privat fællesvej eller privat fællessti, at vedligeholde broer og tunneller som ligger på deres veje. Vedligeholdes broer og tunnellerne ikke, vil Greve Kommune kunne vedligeholde disse for grundejerforeningens/grundejernes regning.

Greve kommune har i 2016/2017 foretaget eftersyn af størstedelen af broer og tunneller i kommunen. Undersøgelsen viste et stort efterslæb på vedligeholdelsen og enkelte broer har været midlertidigt lukket grundet sikkerheden. Greve kommune har i 2018-2021 afsat ekstra midler til at indhente efterslæbet, og der vil derfor i denne periode opleves flere renoveringer og totaludskiftninger af broer og tunneller end tidligere.

Hvis et eftersyn har givet anledning til en større vedligeholdelse vil det blive annonceret her på siden.

Her kan du læse om Centerbroen.