Hvis du oplever

   • Huller i vejen
   • Ujævne fortove
   • Fyldte skraldespande
   • Glasskår på vej og sti
   • Ødelagte eller beskidte skilte
   • Bjørneklo
   • Tilstoppede regnvandsbrønde, osv.

vil vi rigtig gerne have besked.

Du kan indberette dette via kommunens "Giv et Praj" funktion. Det er en app kaldet ”Rapport fra stedet” som du skal hente i Appstore eller Google Play.

Det er ikke muligt at give svar tilbage via "Giv et praj", og du vil derfor ikke modtage noget svar på din indmelding. Ønsker du at indgive nogle forhold, som du ønsker svar på, skal du skrive til vlm@greve.dk.

Vejbelysning kan ikke fejlmeldes via ”Giv et praj” – for fejlmelding af dette, se venligst fanen Vejbelysning, som du kan finde her