Greve Kommune sørger for at udendørsarealerne i kommunen er renholdte, affaldskurvene bliver tømt og der langs kantstenen bliver fejet.

I punkterne til venstre kan du læse nærmere om de enkelte typer af opgaver som kommunen varetager.

Er der forhold som man støder på der ikke ser renholdt ud er du velkommen til at kontakte Vej og Landskab på vlm@greve.dk eller 4397 9400.