Hvis du finder døde dyr på vejene i Greve Kommune, kan du kontakte PV Greve.

Døde dyr langs veje og på kommunale arealer i Greve Kommune fjernes og bortskaffes af PV Greve. Greve Kommune har en aftale med PV Greve, som bortskaffer dyrene i overensstemmelse med gældende retningslinjer.

PV Greve kan kontaktes i dagtimerne på telefon 4616 0300.