Greve Kommune har ansvar for, at offentlige veje og stier bliver fejet, vedligeholdt og ryddet for sne. Det vil sige, at veje, stier, fortove og andre befæstede og ubefæstede arealer skal være i færdselsmæssig god stand.

Greve Kommune fejer offentlige veje, p-pladser og befæstede arealer 2 gange årligt. Det er typisk en gang om foråret, når glatførebekæmpelsen er slut samt en gang om efteråret efter løvfald.

Befæstede og ubefæstede stier, fortove, trapper samt stranden og andre offentlige grønne områder renholdes og fejes af Greve Kommune efter en fastlagt plan. Omfanget varierer alt efter, om det er i by- eller landområde, boligveje eller omkring grønne områder, og bliver håndteret i faste rutiner og intervaller derefter. Der kan dog forekomme begivenheder eller arrangementer, hvor hyppigheden skal tilpasses.