Hvis kommunen finder u-indregistrerede biler eller hvis efterladte biler der er indregistrerede er til gene for trafikken, vil sagen overgå til Midt- og Vestsjællands Politi.

Biler, der henstår uden gene for trafikken, vil blive vurderet, om de er skrotbiler. Vurderes bilen som skrotbil, vil den blive fjernet fra det offentlige område efter gældende regler i Miljøstyrelsens bekendtgørelse om "Håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og affaldsfraktioner herfra".

Hvis du ser en bil uden nummerplader eller med udløbet prøvenummerplade på kommunale veje, så kontakt Greve Kommune, Vej og Landskab på tlf. 43 97 94 00, vlm@greve.dk så vil vi i samarbejde med politiet sørge for at bilen bliver fjernet.