Veje, fortov, cykelsti, kantsten, skilte og afmærkning

Driften af kommunen, veje, stier, fortove, byinventar osv. varetages af PV Greve A/S. De lapper hullerne, retter fortovene, udskiftning og opretning af kantsten, tømmer skraldespandene, klipper rabatter, plejer vejtræerne osv.

PV Greve sørger ikke for udlægning af nye slidlag på vejene. Ønsker du information omkring asfaltering af veje, kan du kigge under igangværende projekter eller kontakte Vej og Landskab på vlm@greve.dk eller tlf.: 4397 9400.

Regnvandsbrønde

Greve Kommunen sørger for, at regnvandsbrøndene i siden af vejen er tømte. Der akut suges brønde når en tilstoppet brønd konstateres. Ellers bliver alle brønde suget hver 3. år. 

Skilte

Greve Kommune vedligeholder skilte og standere i kommunen, men ikke gade- og stinavneskilte med dertil hørende standere på private fællesveje og i boligforeninger med videre.

Skiltene i kommunen skal være læsbare og opfylde gældende regler for reflektering af færdselstavler.

Der er politisk vedtaget et særligt regulativ for skiltning langs med strandvejen. Dette kan læses nederst på denne side.

Det er ikke tilladt at opsætte private skilte på offentlige veje - dog kan skilte, opslag og lignende midlertidig opsættes i henhold til reglerne læs mere omkring dette under fanen; skilte, plakater, bannere og lign. Du kan læse mere her

Kørebaneafmærkning:

Greve Kommune står for vedligeholdelsen af vejafmærkning på de kommunale vejstrækninger. Ved udkørsler fra private fællesveje er det Greve Kommune der har ansvar med at genmarkerer med enten stoplinje eller hajtænder.

Kørebaneafmærkning skal kunne ses tydeligt og stå i kontrast til vejbanen.