pivot_stor

Kontakt

Vej & Landskab
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.43 97 94 00
vlm@greve.dk

Dong Energy er nu færdig med at lægge luftledninger i jorden i Greve Kommune.

Elforsyningen er nu blevet lagt i kabler og samtidigt er gadebelysningen udskiftet de steder, hvor lamperne sad på træmaster.

I stedet for den gamle gadebelysning er der opsat stålmaster med nye armaturer.
Armaturer der er sat op på boligveje er Pivot, og er opsat på en stålmast der har en højde på knap 5 meter.
På de større veje er der benyttet højere master og københavnerarmatur.
Kabler er gravet ned i rabat- og fortovsareal og de nye lamper er sat i skel mellem vej og den enkelte grundejer.

Som grundejer er du forpligtiget til at holde vejarealet frit for udhængende buske og træer.
Greve Kommune anmoder grundejerne, at beskære de træer og buske, der hænger ud over skel mod vej.

Se gældende regler om beskæring af beplantning mod vej.