Har du brug for en container på vejareal til ombygning eller andet, eller brug for at have grus eller andre byggematerialer på vejen, skal du søge om lov. Vejareal må ikke bruges til andet end vejformål uden at vejmyndigheden har givet tilladelse til dette.

Dette er reguleret i Lov om offentlige veje, § 80 og Lov om private fællesveje, § 57 stk. 1.

Den digitale ansøgning skal sendes via virk.dk. I højre side findes link til den digitale ansøgningsportal. 

Er der i forbindelse med din ansøgning behov for at materiellet på vejarealet bliver afmærket henviser Greve Kommune til gældende vejregler for dette. Vejreglerne kan findes her; http://vejregler.lovportaler.dk/