plakatbillede_451_220.jpg

Kontakt

Vej og Landskab
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.43 97 94 00
Send digital post

Kun færdselstavler og vejvisningsskilte, som er nødvendige af hensyn til trafiksikkerhed og trafikafviklingen sættes op på og langs vejene. 

Hvis I skal holde vejfest, motionsløb og lignende, opsætte plakater og bannere med videre, skal der søges om tilladelse ved Greve Kommune. 

Private skilte og lign. skal der ligeledes søges om tilladelse ved Greve Kommune før opsætning kan foretages. 

Vejarealet må ikke bruges til andet end vejformål uden at vejmyndigheden har givet tilladelse til dette. Dette er reguleret i Lov om offentlige veje, § 80 og Lov om private fællesveje, § 57 stk. 1.

Der skal sendes en digital ansøgning via virk.dk. Dette kan gøre her

Er der i forbindelse med din ansøgning behov for at materiellet på vejarealet bliver afmærket henviser Greve Kommune til gældende vejregler for dette. Vejreglerne kan findes her; http://vejregler.lovportaler.dk/