Høring af forslag til regulativ for stadepladser i Greve Kommune

Forslag til vilkår for stadepladser og mobilt gadesalg samt udpegede lokaliteter

Formålet med forslaget til regulativet er at muliggøre steder i kommunen, hvor stadepladser og mobilt gadesalg kan foregå og fastsætte vilkår for ansøgning og tildeling af tilladelser til benyttelse af disse. På de udpegede lokaliteter kan der eksempelvis tillades salg af is, kaffe og andre mad-drikkevarer.

Offentlig fremlæggelse

Forslag til regulativet blev den 11. marts 2021 godkendt af Teknik og Miljøudvalget og sendes nu i 6 ugers offentlig høring. Forslag til regulativet består af:

  • Vilkår for stadepladser og mobilt gadesalg i Greve Kommune, som kan ses her (link).
  • Kort over udpegede lokaliteter til mobilt gadesalg, som kan ses her (link).

Du kan læse selve udvalgssagen her (link).

Forslaget er offentligt fremlagt i perioden fra den 23. marts 2021 til den 4. maj 2021.

Din kommentar

Hvis du evt. har synspunkter eller bemærkninger til det fremlagte forslag, kan du sende dem til Vej og Landskab (tryk på linket via digital post på denne side).

Vi skal have dine synspunkter eller bemærkninger senest den 4. maj 2021. Bemærkningerne vil indgå i Teknik- og Miljøudvalgets videre behandling af forslaget efter høringsfristens afslutning.

Har du spørgsmål til forslag til regulativet kan du også skrive til Vej og Landskab via digital post.

Linket til digital post til Vej og Landskab fremgår til højre på siden eller nederst afhængigt af, om du er på fra computer, mobil eller tablet.