vejdirektoratet_vejarbejde.jpg (1)

Kontakt

Vej & Landskab
Rådhusholmen 10
2670 Greve
Tlf.43 97 94 00
vlm@greve.dk

Greve Kommune renser stranden for fedtemøg i perioden fra ca. 1. maj til ca. 1 oktober. Rensningen af stranden sker på en strækning der strækker sig fra kommune grænsen med Solrød Kommune i syd og til Olsbækken i nord.

Afgrænsningen skyldes at nord for Spurvevej til kommunegrænsen til Ishøj Kommune administreres stranden af Strandparken I/S.Strandparken I/S kan kontaktes på strandpark@ishoj.dk eller 4357 7756.  

Greve Kommune fjerner ca. 8000 tons fedtemøg fra stranden der bliver kørt ud til lokale landmænd i Greve Kommune. Fedtemøg er nemlig nærende og kan bruges som gødning. Maskinen som fjerner fedtemøg fra Greves strande er navngivet ”Fedtegreven” og kører i 2018 hver tirsdag og fredag i perioden fra ca. 1 maj til ca. 1 oktober.

Greve Kommune har i vinteren 2017/2018 oprettet et strandrensningslaug med tilslutning fra flere lokale interessenter. De vil i samarbejde med Greve Kommune være med til at bestemme, hvilke dage der strandrenses.

Henvendelser vedrørende strandrensning kan rettes til vlm@greve.dk