Greve Kommune arbejder effektivt mod en sikrere hverdag for trafikanterne i kommunen. Dette gøres ved en målrettet indsat med 3 fokuspunkter. 

I forhold til de uheldsbelastede lokaliteter vil vi

  • Ombygge uheldsbelastede lokaliteter (med fokus på signalanlæg)
  • Afholde nationale kampagner med fokus på høj hastighed og skolestart
  • Udarbejde en langsigtet strategi for signalanlæggene i kommunen med fokus på vedligeholdelse og trafiksikkerhed

For at sikre at hastighedsgrænsen i kommunen overholdes vil vi

  • Løbende vurderer og justere hastighedsgrænserne på udvalgte steder så de passer til vejens udformning
  • I samarbejde med politiet udfører hastighedskontrol på udvalgte strækninger.
  • Samt udføre hastighedsdæmpende tiltag på vejene 

For at sikre at skolevejene i Greve Kommune fortsat er sikre at benytte vil vi

  • Afholde adfærdskampagner i samarbejde med Rådet for Sikker Trafik, skolerne og politiet.
  • Indføre trafikpolitikker på skolerne
  • På sigt udarbejde en cykelplan for kommunen

Trafiksikkerhedsrådets formål er at fremme trafiksikkerheden i Greve Kommune og minimere antallet af uheld.

Læs mere om Trafiksikkerhedsrådet og hvordan du kan indsende et forslag her.