Greve Kommune deltager løbende i de nationale kampagner der er udarbejdet af Rådet for Sikker Trafik. 

Vi er med i Skolestartskampagnen, der løber fra omkring skolestart og ca. 3 uger frem. Denne kampagne plejer at have stor opbakning nationalt af alle landets kommuner samt politikredsene i landet.

I perioden kan forekomme hyppigere kontrol foretaget af politiet omkring skolerne for at sikre sig at forældre og børn overholder færdselsreglerne ved skolerne. 

Greve Kommunes trafiksikkerhedsråd evaluerer løbende, hvilke af de nationale kampagner Greve Kommune skal deltage i. Det er ikke alle kampagner der er lige aktuelle for Greve Kommune. 

Rådet for Sikker Trafik har følgende kampagner kommunerne kan deltage i

  • Fart
  • Krydsulykker
  • Skolestart
  • Uopmærksomhed
  • Sprit

Hvis du vil læse mere om de enkelte kampagner henvises til https://www.sikkertrafik.dk/