PictogramCykelruter_NY

I Greve Kommune er der 3 nationale cykelruter.

De er alle afmærket med en blå tavle med cykelsymbol og et lille nr. der referer til hvilken rute man er på. 

De 3 ruter er:

N4 Søndervig – København ruten

N6 Esbjerg – København ruten

N9 Berlin – København

Kort over ruterne i Greve Kommune findes i højre side under download.

Ruterne administreres helt overordnet af vejdirektoratet. Dette kan der læses yderligere om på http://www.vejdirektoratet.dk/da/viden_og_data/temaer/cykeltrafik/sider/default.aspx

Hvis du har bemærkninger til skiltningen af stierne, kan du sende disse til vej og landskab på vlm@greve.dk