Greve Kommunes Trafiksikkerhedsplan 2018-2022 består af to dele: Sammenfatning og Baggrundsrapport.

Trafiksikkerhedsplanens sammenfatning og baggrundsrapport kan findes i boksen til højre.

Trafiksikkerhedsplanens hovedformål:

  •  Reducere antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken i Greve Kommune.
  • Skabe tryggere rammer for børn transport til og fra skoler samt at få andelen af børn, der cykler i skole, til at stige.
  • Forbedre krydsningspunkterne mellem transportstierne og de overordnede veje og gøre dem mere sikre.
  • Hastigheden for biltrafik på vejene i kommunen bliver sænket frem mod planens ophør.

Planen har været i offentlig høring i perioden 12.12.2017 til 12.01.18 og er af flere omgange behandlet i Greve Kommunes trafiksikkerhedsråd, inden byrådet har godkendt planen. Planen blev godkendt d. 24.04.2018.

Trafiksikkerhedsplanen skal danne baggrund for trafiksikkerhedsarbejdet i 4 år (2018-2022).