Greve Kommune har et trafiksikkerhedsråd bestående af medlemmer fra følgende organisationer

   • Byrådet
   • Center for Dagtilbud og Skoler
   • Center for Teknik og Miljø
   • Dansk Cyklistforbund
   • Greve Erhvervscenter
   • Handicaprådet
   • Midt- og Vestsjællands Politi
   • Skolebestyrelsesmedlemmer
   • Seniorrådet

Rådets opgave er at vurdere projektforslag stillet af borgere samt prioritere anlægsmidlerne, der hvert år bliver fordelt til trafiksikkerhed.

Derudover er rådets opgave at sikre

   • Planlægning og koordinering af det lokale færdselssikkerhedsarbejde i forhold til det landsdækkende niveau.
   • Planlægning og koordinering af lokale kampagner.
   • Udvikling af lokale trafiksikkerhedsmæssige tiltag.
   • Kommentering af kommunens planlægning med hensyn til trafiksikkerhed og færdsel.
   • Sikring af samarbejde omkring trafiksikkerhedsmæssige forhold på tværs af Greve Kommune.

Budgettet til trafiksikkerhedsprojekter svinger hvert år så det er langt fra alle projekter, der er i Greve Kommunes trafiksikkerhedsplan eller forslag stillet fra borgere, der er muligt at udføre.

Trafiksikkerhedsrådet holder møder ca. 3-4 gange årligt, hvor trafiksikkerheden i Greve bliver drøftet. Referaterne fra de seneste møder kan ses her; https://www.greve.dk/politik/dagsordener-og-referater/andre-raadsmoeder/trafiksikkerhedsraadets-moeder/

Hvis du har forslag til emner eller projekter som trafiksikkerhedsrådet skal behandle kan du sende en mail til vlm@greve.dk att. trafiksikkerhedsråd.