Det du ser i et trafikspejl giver ikke et korrekt billede af vejen og de kørende – hverken med hensyn til hastighed, afstand eller position. Der er derfor tale om en trafikforanstaltning som giver en såkaldt falsk tryghed. Tiltag, der giver, falsk tryghed er noget Greve Kommune meget sjældent giver tilladelse til.

Falsk tryghed kan medfører øget chancebetonet færden i trafikken, hvilket kan føre til alvorlige ulykker.

Det kan være svært at få tilstrækkelig udsyn, når man skal kører ud fra en ejendom eller en mindre sidevej. Hvis der er mulighed for at skabe bedre udsyn ved beskæring, flytning af stakit m.v. skal du gøre dette for at sikre at oversigten fra udkørslen er tilvejebragt.

Hvis du søger om opsætning af trafikspejl, ser Greve Kommune på forholdene det konkrete sted i henhold til Cirkulære om vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Læs mere under "Læs mere" nederst på siden.

Du skal redegøre for hvilke tiltag, der er foretaget for at forbedre oversigten på det pågældende sted.

Hvis Greve Kommune og politiet imødekommer din ansøgning, er det dig selv som ansøger der har udgifterne til opsætning af disse. Ansøgning til opsætning af trafikspejle skal indsendes via virk.dk. Dette kan gøres her