Greve Kommune udfører hvert år en række trafiktællinger for at kunne vurdere trafikmængder, hastigheder og trafikkens sammensætning på kommunens veje

Tællingerne bruges bl.a. til at vurder om der er behov for at hastighedsdæmpe eller øvrige ændringer på vejnettet for at forberede trafiksikkerheden. Dette ved at sænke hastigheden og antallet af køretøjer.

Greve Kommunes trafiktællinger fra de seneste par år kan ses her

Hvis du har ønsker til tællinger på bestemte strækninger kan du fremsende dine ønsker til vej og landskab på vlm@greve.dk

Det er ikke alle ønsker vi efterkommer og vi tæller sjældent på boligvejene. Hastighedsoverskridelser på boligveje er ofte foretaget af dem, der selv bor i området. Vi opfordre derfor til at man i første omgang tager en dialog med grundejeren eller sin grundejerforening for at finde en løsning før Greve Kommune bliver involveret i sagen.