Fejlmelding af vejbelysning

Greve Kommune har ansvaret for belysningsanlæggene på offentlige veje og stier samt private fællesveje og private fællesstier.

I Greve Kommune er der over 14.000 gadelamper og tunnelbelysning. Greve Kommune har hyret en ekstern entreprenør; ELTEL Networks, til at drifte og vedligeholde belysningsanlæggene.

Ved fejlmelding af gadebelysning og tunnelbelysning kan Eltel kontaktes på:

  • Dagtimerne (8-16): E-mail: DK-vagt@eltelnetworks.com, Telefon: 8813 5292

  • Udenfor dagtimerne: Teknisk Hotline på telefon: 8813 5292

Observere du en fejl, hvor der er risiko for stød eller er hele områder uden lys, så kontakt Teknisk Hotline på telefon: 8813 5292.

Ønskes tilbagemelding når fejlen er udbedret, bedes dette oplyses til Eltel ved fejlmeldingen.

Ændring af belysning på private fællesveje og private fællesstier

Du skal henvende dig til Greve Kommune på vlm@greve.dk, hvis:

Du eller grundejerforeningen ønsker, at få opsat ny vej- eller stibelysning på jeres private fællesveje eller private fællesstier. Du eller grundejerforeningen ønsker at ændre på den eksisterende vej- eller stibelysning på jeres private fællesveje eller private fællesstier.

Din henvendelse skal indeholde en beskrivelse af det ønskede projekt, inkl. kortmateriale/skitse af ønskede placeringer for nye eller ændrede vej- eller stibelysning.

Greve Kommune udarbejder i samarbejde med Eltel Networks et projekt og beregner anlægs- og driftsudgifterne for anlægget.

Kommunen betaler ikke udgifterne til anlæg af vejbelysning på de private fællesveje og private fællesstier, men dækker de efterfølgende driftsudgifter.