I Greve Kommune skal gravetilladelser søges via RoSyDig, og færdigmeldes her.

Når du søger om gravetilladelse, skal ansøgningen vedhæftes en tegning, der viser gravetracé'et. Gravetilladelsen afvises, hvis denne tegning ikke er vedhæftet.

Hvis gravearbejdet nødvendiggør, at der skal afspærres, skal en skilte- og afmærkningsplan sendes til godkendelse hos Greve Kommune.

Sagsbehandlingstiden for en gravetilladelse er 10 arbejdsdage.

Ledningsejeren har pligt til at sørge for, at entreprenøren har indhentet de nødvendige gravetilladelser, og har også den overordnede tilsynspligt med gravearbejdet.

Husk også at forespørge i Ledningsejerregistret, LER.

Hvis du som ledningsejer ikke er registreret i RoSyDig, kan du kontakte Britta D. Larsen på telefon 43 97 93 00.

Når du søger, får du en kvittering med den kode, du skal bruge når du færdigmelder.