Skal du benytte vejen, cykelsti, rabat eller fortorv til andre formål, skal du søge om lov.

Har du brug for en container på vejareal til ombygning eller andet, eller brug for at have grus eller andre byggematerialer på vejen, skal du søge om lov.

Hvis I skal holde fest, motionsløb o.l, opsætte plakater osv. skal der ligeledes søges om lov.

Opsætning af og andre faste genstande, f.eks. skilte skal der også søges om lov til, inden det placeres på vejareal.

Grunden til, at der skal søges er, at vejarealet ikke må bruges til andet end vejformål uden vejmyndighedens tilladelse. Dette er reguleret i Lov om offentlige veje, § 80 og Lov om private fællesveje, § 56.

Efter 1. december 2014 skal der søges elektronisk. Der skal søges via ansøgningsskemaet på Virk.dk, benyt dette link

https://indberet.virk.dk/indberetninger/master/Ansoegning_om_anbringelse_af_container_mv_paa_veje


Der findes en vejledning til ansøgning, under "download" i højre side.