Her kan du læse om regler for skiltning på veje og stier i Greve Kommune.

Greve Kommune vedligeholder skilte og standere i kommunen, men ikke gade- og stinavneskilte med dertil hørende standere på private fællesveje og i boligforeninger med videre.

Skiltene i kommunen skal være læsbare og opfylde gældende regler for reflektering af færdselstavler.

Udskiftning af skilte inkl. standere udføres efter nedenstående rækkefølge, hvor nr. 1 har den højeste prioritet.

  1. Færdselstavler på overordnede trafikveje.
  2. Færdselstavler på boligveje.
  3. Gadenavneskilte på overordnede trafikveje.
  4. Henvisningsskilte på stier.
  5. Gadenavneskilte på boligveje.
  6. Interne stiskilte med f.eks. nummer-angivelse.